Swedish Bee Company

Ekosystemtjänster för ett hållbart samhälle

Besök gärna The Honey of Sweden 

 

Scrolla ner för att läsa mer

Har du tänkt på att biodling är en ekosystemtjänst?

Som biodlare bidrar vi till ett hållbart samhälle genom att ta hand om våra bin så att de kan utföra ekosystemtjänster
genom pollinering. På köpet får vi en fantastisk naturupplevelse och egen honung! 

Swedish Bee Company erbjuder svensk honung under vårt varumärke >> The Honey of Sweden.

Honungen kommer från våra egna bin samt från våra noga utvalda samarbetpartners - svenska biodlare som vi känner väl.

The Honey of Sweden exporteras till flera länder såsom Japan och Hong Kong och finns också i södra Frankrike samt i Sverige.

Vår vision är att kunna erbjuda olika typer av svensk honung som kan representera Sverige för en svensk och internationell kvalitetsmedveten publik.

 

 

 

För att kunna genomföra en större satsning som biodlingsföretagare har vi sökt och fått beviljat ett investeringsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Genom detta kan vi etablera flera bisamhällen och därmed bidra med mer ekosystemtjänster.
 
Detta ger också möjlighet att samla in mer av de livsmedelsprodukter som kommer ur biodlingen såsom honung naturligtvis men också bipollen. Swedish Bee Company har som en långsiktig målsättning att etablera svenska biodlingprodukter på den internationella marknaden. Nu har vi ännu större möjligheter att samla in och erbjuda dessa naturliga livsmedel.
 
Stödet möjliggör också en storsatsning på drottningodling. Vi tar fram drottningar anpassade efter svenska förhållanden.