Avläggare

Vi tar beställningar på avläggare 2023
 

Du får 5 ramar varav 3 ramar med yngel, 2 ramar med foder och pollen samt bin och årets drottning naturligtvis. Din avläggaren levereras i en specialanpassad låda av svensk wellpapp och du får med dig hela lådan. Väl hemma kan du i lugn och ro flytta över ramar och bin till dina bikupor. På detta vis stör vi inte bina vid överlämnandet. När du är klar lämnar du lådan till din lokala återvinning. 

Avläggare hämtas hos oss i Växjö.

Hur levereras avläggare?

Att leverera avläggare i en låda som du får med dig är inte så vanligt i Sverige men används mycket i andra länder. Du får med dig fler bin eftersom vi inte byter låda vid leveransen och därmed inte stör dem och vi riskerar heller inte att skada drottningen. Överlämnandet går snabbare och det blir mindre tunga lyft eftersom papplådan är väldigt lätt.

När du är klar lämnar du lådan till din lokala återvinning. Enkelt och miljövänligt.

Avläggare

Avläggare


2 695kr

inklusive moms

Avläggare hämtas hos oss i Växjö om inget annat har överenskommits

Stafflade priser
Från 5 st 2 560kr/st
Från 10 st 2 425kr/st
Antal